+420 222 539 539
Po - Pá: 8 – 22 hod., So - Ne: 9 – 22 hod

Památky v okolí - Penzión U Mlynárky

 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Ladzany, 518573

  (ve vzdálenosti 10,8 km od Penzión U Mlynárky)

  Kostelík z 18. stol., přestavěný z původní románské rotundy ze 13. stol. Dochován původní románský vchod do sakristie, románský sloup uvnitř sakristie a pastofórium. Zajímavý je dřevěný chór podpíraný dřevěnými vyřezávanými sloupy. Středový obraz oltáře zobrazuje Krista s trnovou korunou a výrok Piláta Pontského Ecce Homo U svatyně stojí dřevěná zvonice.
 • Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša

  Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša

  Sazdice, 502723

  (ve vzdálenosti 11,0 km od Penzión U Mlynárky)

  Původně gotický kostelík s cennými gotickými nástěnnými malbami v interiéru. Pocházejí ze 14. stol. a jejich autorem je florentský malíř Nicolla di Tomassa.
 • Skalné obydlia Brhlovce

  Skalné obydlia Brhlovce

  Brhlovce, 502103

  (ve vzdálenosti 11,3 km od Penzión U Mlynárky)

  V obci Brhlovce v lokalitě Šurda dodnes žijí lidé v kamenných domech – v jeskyních. Dodnes se traduje, že zdejší skalní obydlí mají vlastně svůj původ v ochraně domácího obyvatelstva před nájezdy Turků v 16. a 17. století. V 19. století se stalo kameňictví nejdůležitějším odvětvím zdejších lidí, kteří se techniku těžby a opracování kamene naučili od italských stavitelů místního kostela.
 • Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia P. Márie

  Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia P. Márie

  Šahy, 502782

  (ve vzdálenosti 12,3 km od Penzión U Mlynárky)

  Barokní kostel z r. 1734 se dvěmi výraznými, vysokými věžemi. Cenný je původní, ranně gotický portál ze 13. stol. Kostel dříve součástí kláštera. Během 2. světové války značně poničený.
 • Zrúcanina hradu vo Vyškovciach nad Ipľom

  Zrúcanina hradu vo Vyškovciach nad Ipľom

  Vyškovce nad Ipľom, 502944

  (ve vzdálenosti 12,7 km od Penzión U Mlynárky)

  Nepatrné zbytky hradu postaveného na místě bývalého římského tábora Matúšem Čákem na přelomu 13. a 14. stol. Jsou to pouze zbytky vegetací zarostlých základů původních zdí. Představu o velikosti hradu mohou zkreslovat i stopy po římském táboře. Oblast je volně přístupná.
 • Zrúcanina Hrušovský hrad

  Zrúcanina Hrušovský hrad

  Hrušov, 525758

  (ve vzdálenosti 16,0 km od Penzión U Mlynárky)

  Zřícenina hradu pod vrchem Skalka vznikla ve 13. stol. na obranu cesty přes Tríbeč. Jádro hradu ze 14. stol., kdy už k hradu patřila Živánská věž - vartovka, postupně přestavovali. Hrad měl dvě předhradí. Starší z 15. stol. se dvěma čtyřhrannými a jednou podkovovitou baštou. Mladší ze 16. stol. přistavované v rámci zlepšení obrany proti tureckým výpadům. Hrad vyplenila až císařská vojska při potlačování protihabsburského povstání v r. 1708. Od té doby chátral. V r. 1923 byl zakonzervován. Je volně přístupný.
 • Hrad Čabraď

  Hrad Čabraď

  Čabradský Vrbovok, 518247

  (ve vzdálenosti 18,0 km od Penzión U Mlynárky)

  Zřícenina hradu z 13. stol. nad říčkou Litava patřila rodu Hontovců. V 15. stol. byl královským hradem a tvořila ho opevněná věž a do nádvoří přistavěný palác s kapličku. V 16. stol. zpustl natolik, že bylo navrženo jeho zbourání, ale hrozba tureckých nájezdů způsobila, že byl přestavěn a lépe opevněn. V 18. stol. ztratil svůj význam, když se majitelé přestěhovali do zámku v Antole a r. 1812 ho dali vypálit. Nedávno byl upraven. Zachovaly se zbytky bran, opevnění, paláce i hradní věže, přístup vede přes opravený most.
 • Vodný mlyn Bohunice

  Vodný mlyn Bohunice

  Bohunice, 580937

  (ve vzdálenosti 20,4 km od Penzión U Mlynárky)

  Veřejnosti zpřístupněn v r. 1979. Leží u potoka Sikenica asi 1 km od severního konce obce. Jde o typ vodního mlýna s kolem na horní náhon. V r. 1938 rekonstruován a zavedena elektřina. Objekt je rozdělen na tři části. Obytná část se skládá z pokoje, kuchyně a komory, ke které přiléhá pivnice, maštal, která je zařízena jako provozní místnost a mlýnice. Otevřeno od května do října PO, ČT, SO a N0 v 10-16 h.
 • Levický hrad

  Levický hrad

  Levice, 502031

  (ve vzdálenosti 21,3 km od Penzión U Mlynárky)

  Zřícenina hradu z 2. poloviny 13. stol. na skalnaté vyvýšenině, původně chránícího cesty do středoslovenských báňských měst, na severním okraji města. V r. 1709 byly zničeny vnitřní budovy hradu vojsky Rákocziho a už nikdy nebyly obnoveny. Do současnosti se dochovaly konstrukce obvodových zdí, zřícenina gotického paláce, fragmenty omítek a opevnění, zámek, v němž je umístěno Tekovské muzeum s národopisnou sbírkou, dokumentující vývoj přírody a společnosti až do současnosti.
 • Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba

  Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba

  Želiezovce, 502987

  (ve vzdálenosti 21,4 km od Penzión U Mlynárky)

  Původně gotický kostel vybudovaný před r. 1337. V 15. stol. upravený. Presbytář zaklenutý gotickou křížovou klenbou. Dochované nástěnné malby z období kolem r. 1430, gotická křtitelnice z 1. poloviny 14. stol, v presbytáři gotické pastoforium a gotický portál. V sakristii původní gotické okno s kružbou a kovanou mříží. Při přestavbě v r. 1954 byla postavena nová věž, v interiéru vznikl nový rovný strop a varhanní chór. Hlavní oltář je z 19. stol. Národní kulturní památka.
 • Kláštorná pevnosť Bzovík

  Kláštorná pevnosť Bzovík

  Bzovík, 518212

  (ve vzdálenosti 23,0 km od Penzión U Mlynárky)

  Jižně od obce se nacházejí zříceniny opevněného kláštera. Opatství s klášterem bylo založeno kolem r. 1130 a koncem 12. stol. se z něho stalo premonstrátské proboštství. V r. 1433 byl vypleněn husity. Proto proběhla v letech 1444-46 gotická přestavba. V polovině 16. stol. byl celý areál přestavěn na protitureckou pevnost a opevněn vysokou zdí se čtyřmi nárožními baštami. Celou dobu sloužil jako klášter , který byl poničen za 2. světové války a od té doby chátral. Dnes jsou již zrekonstruované obvodové zdi s výraznými baštami. Z kláštera zůstaly ruiny, dnes stojí pouze gotická sakristie.

 • Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša

  Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša

  Pukanec, 502693

  (ve vzdálenosti 23,4 km od Penzión U Mlynárky)

  Dvoulodní gotický kostel ze 14. stol., vybudovaný na místě starší, románské sakrální stavby. Věž je z r. 1867. V interiéru dochovaná pozdně gotická síťová klenba. Cenné původní gotické oltáře z konce 15. stol. pocházejí z dílny Mistra Božího hrobu v Hronském Beňadiku. Barokní oltář sv. Jana Nepomuckého a kazatelna z 1. poloviny 18. stol. U kostela socha Neposkvrněného početí P. Marie z 2. poloviny 19. stol.
 • Rímskokatolícky kostol Narodenia P. Márie

  Rímskokatolícky kostol Narodenia P. Márie

  Krupina, 518557

  (ve vzdálenosti 24,7 km od Penzión U Mlynárky)

  Původně románská trojlodní bazilika ze 13. stol., v 15. stol. opevněna a zaklenuta gotickou klenbou. Další úpravy koncem 17. a začátkem 18. stol. V interiéru několik oltářů. Hlavní oltář z carrarského mramoru je z r. 1948, nový oltář Lurdské P. Marie, cenný gotický oltář Blahoslavené P. Marie s plastikami P. Marie s Ježíškem, sv. Kateřiny a sv. Barbory. Na bočních křídlech vyobrazeno dvanáct apoštolů. Tento oltář byl sestaven z fragmentů dvou gotických oltářů v letech 1950-51.
 • Zrúcanina hradu Tekov

  Zrúcanina hradu Tekov

  Starý Tekov, 502766

  (ve vzdálenosti 26,6 km od Penzión U Mlynárky)

  Bývalý středověký hrad poprvé zmiňovaný r. 1075 jako castrum Bors. Stál na malé vyvýšenině, ze které byl dobrý výhled. Směrem dolů byl chráněn palisádami a příkopem. Díky své strategické poloze blízko brodu u řek Perc a Hronec se ze zemského hradu brzy stalo župní sídlo. Koncem 13. stol. se dostal do soukromých rukou a nedlouho potom zanikl. V současnosti se na jeho místě nachází hřbitov a nedaleko kostel. Místo zaniklého hradu je volně přístupné.
 • Zrúcanina hradu Sitno

  Zrúcanina hradu Sitno

  Ilija, 516856

  (ve vzdálenosti 27,3 km od Penzión U Mlynárky)

  Zřícenina hradu vystavěná na zbytcích starého hradiště ve 2. polovině 13. stol. Díky těžbě a zpracování kovů v této oblasti měl hrad velký strategický význam. R. 1548 obléhala hrad královská vojska. V r. 1628 dostala hrad do vlastnictví rodina Koháryovců, která ho vlastnila až do jeho zániku. Po opuštění hradu vojsky F. Rákocziho II. r. 1710, byl zcela zdevastován. Na vrcholu stojí dřevem opláštěná rozhledna, jedna z nejstarších ve střední Evropě. Dnes je viditelné schodiště vytesané do skály, které vedlo do paláce horního hradu. Jižní dolní hrad připomínají zbytky hradních zdí, vpravo na nádvoří je vidět vysekaná cisterna na vodu. V přízemí je informační středisko se stálou expozicí. Otevřeno v letní sezoně.
 • Zrúcanina hradu Breznica

  Zrúcanina hradu Breznica

  Tekovská Breznica, 517291

  (ve vzdálenosti 30,8 km od Penzión U Mlynárky)

  Na vrchu Hrádek jihovýchodně od obce Tekovská Breznica leží zbytky hradu postaveného ve 13. stol. V 1. polovině 14. stol. byl dobyt vojsky Matúše Čáka a od té doby chátral. V 18. stol. jeho ruiny používali vesničané jako stavební materiál pro své domy. Dnes jsou viditelné pouze fragmenty zdiva severovýchodní stěny a zřejmě zbytek hranolové bašty.
 • Nový Zámok Banská Štiavnica

  Nový Zámok Banská Štiavnica

  Banská Štiavnica, 516643

  (ve vzdálenosti 30,8 km od Penzión U Mlynárky)

  Mohutná budova postavená v letech 1564-71 sloužila jako strážní věž, součást městského protitureckého opevnění. Uvnitř expozice s tématikou protitureckého odboje. Věž zvaná Klepačka která měla podobný účel jako zvonice je z r. 1681.
 • Starý Zámok Banská Štiavnica

  Starý Zámok Banská Štiavnica

  Banská Štiavnica, 516643

  (ve vzdálenosti 31,8 km od Penzión U Mlynárky)

  Renesanční protiturecká pevnost, která vznikla přestavbou středověkého farského kostela v letech 1546-1559. Skládá se ze staveb bývalého kostela, z karneru a z hradního zdiva s baštami. Původní kostel byl postaven v první polovině 13. století jako tříloďová románská bazilika. Zároveň byla vystavěna i kaplička sv. Michala. V letech 1497-1515 byla přestavěna románská bazilika na halový gotický kostel, který byl už v 15. století opevněn hradním zdivem. Celý tento komplex byl připraven na turecké nájezdy. Turci se však Štiavnici nepokoušeli dobít a tak se tento hrad zachoval v původním stavu. Dnes, po rekonstrukci, slouží jako sídlo vlastivědného muzea.

 • Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia P. Márie

  Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia P. Márie

  Banská Štiavnica, 516643

  (ve vzdálenosti 31,8 km od Penzión U Mlynárky)

  Původní trojlodní románská bazilika postavená v 30. letech 13. stol. Po požáru v r. 1806 kostel přestavěn a zařízen klasicistně. Během své historie několikrát měnil své majitele. Do r. 1536 patřil dominikánům. V 2. polovině 16. a 1. polovině 17. stol. jej vlastnila evangelická církev a poté jezuité. V r. 1776 byl svěřen světským klerikům a stal se hlavním farním kostelem. Do začátku 20. stol. k němu patřila také budova kláštera.
 • Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny

  Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny

  Banská Štiavnica, 516643

  (ve vzdálenosti 32,2 km od Penzión U Mlynárky)

  Pozdně gotický kostel postavený v letech 1488-91. V r. 1776 přistavěna k presbytáři kaple sv. Jana Nepomuckého. Koncem 19. stol. interiér regotizován. Jednolodní kostel zaklenutý pozdně gotickou hvězdicovou klenbou. V kryptách pod kostelem pochovaní významní měšťané a rychtáři. Z původního gotického inventáře dochována kamenná křtitelnice, kříž z 15. stol. a pozdně gotická socha P. Marie. Varhany pocházejí z konce 18. stol.
 • Banská Štiavnica

  Banská Štiavnica

  Banská Štiavnica, 516643

  (ve vzdálenosti 32,2 km od Penzión U Mlynárky)

  Okresní město s prastarou hornickou tradicí v centrální části Štiavnických vrchů je díky četným architektonickým i technickým památkám od r. 1993 zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V centru města s částečně dochovaným opevněním (např. Piargská brána) najdeme tzv. Starý zámok, jehož dnešní podoba pochází ze 16. stol., románskou baziliku P. Marie ze 13. stol., pozdně gotický římskokatolický kostel P. Marie Sněžné z počátku 16. stol. Na Náměstí sv. Trojice převážně renesanční měšťanské domy ze 16.-17. stol., v jeho středu barokní morový sloup ze 2. poloviny 18. stol. Ve spodní části svažitého náměstí pozdně gotický římskokatolický kostel sv. Kateřiny s barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého. Barokní radnice je původně gotická stavba později upravovaná. Východně od náměstí v tzv. Kammerhofu (v minulosti sídlo Báňské komory), budově ze 16. stol., sídlí dnes Slovenské báňské muzeum. Nad městem se tyčí dominantní stavba tzv. Nového zámku ze 2. poloviny 16. stol. Ve městě najdeme i další zajímavé stavební památky, v jeho okolí potom pozůstatky dolování v minulých staletích. Dochovalo se množství důlních šachet, štol a tzv tajchů (napájecích nádrží). V některých je možno se koupat. Navštívit můžeme i Báňské muzeum v přírodě s nadzemní i podzemní expozicí.
 • Banská Kalvária

  Banská Kalvária

  Banská Štiavnica, 516643

  (ve vzdálenosti 32,5 km od Penzión U Mlynárky)

  Komplex 23 barokních sakrálních staveb z let 1744-51 na Ostrém vrchu východně od středu města, 17 zastavení mezi tzv. Dolním a Horním kostelem s liturgickým námětem křížové cesty.
 • Rímskokatolícky kostol P.Márie a kaplnka

  Rímskokatolícky kostol P.Márie a kaplnka

  Bíňa, 503088

  (ve vzdálenosti 32,7 km od Penzión U Mlynárky)

  Původně románský klášterní kostel z r. 1217, jednolodní bazilika se dvěmi výraznými románskými věžemi se sdruženými okny a jehlanovitými střechami. Nedaleko stojí Kaple dvanácti apoštolů, původně románská rotunda, po r. 1755 upravená barokně. V interiéru cenné nástěnné malby z počátku 12. stol.
 • Rímskokatolícky kostol sv. Jana Evanjelistu

  Rímskokatolícky kostol sv. Jana Evanjelistu

  Banská Belá, 516627

  (ve vzdálenosti 34,1 km od Penzión U Mlynárky)

  Farní, původně pozdně románský kostel, jeden z nejstarších v oblasti, postavený v r. 1243. V r. 1590 pozdně goticky a renesančně upraven na dvoulodní svatyni. Střecha je krytá šindeli, původní věž má barokní měděnou kopuli z r. 1751. V interiéru hlavní, novogotický oltář z r. 1896, vzácné funkční varhany z r. 1875, pozdně barokní dřevěné lavice s volutovými dekoracemi z 2. poloviny 18. stol.
 • Hrad Žarnovica

  Hrad Žarnovica

  Žarnovica, 517381

  (ve vzdálenosti 36,8 km od Penzión U Mlynárky)

  Na vršku ve středu města v údolí řeky Hron původně gotický hrad z 15. stol. V dalších stoletích byl přestavěn a zesílen jako protiturecká pevnost. Ve 20. století byl přestavěn a opevnění bylo zbouráno. Dnes administrativní budova ve špatném stavu.
 • Zrúcanina Pustý Hrad

  Zrúcanina Pustý Hrad

  Sklené Teplice, 517241

  (ve vzdálenosti 40,1 km od Penzión U Mlynárky)

  Zřícenina hradu stojí na strmém kopci nad řekou Hron. Byl založen na přelomu 9. a 10. stol. a stal se hospodářským centrem Zvolenska. Mezi 12.-15. stol. vznikl horní a dolní hrad. Nejlépe zachovalou zůstala vstupní brána horního hradu. Do 17. stol. byl součástí protiturecké linie.
 • Hrad Revište

  Hrad Revište

  Bzenica, 516708

  (ve vzdálenosti 40,6 km od Penzión U Mlynárky)

  Zřícenina hradu nad Revištským Podzámčím na pravém břehu Hronu. Postaven byl kolem r. 1253 a spolu se Šášovským hradem strážil přístupovou cestu do středoslovenské báňské oblasti. Nejprve byl v majetku Ostřihomského arcibiskupství, ve 14. stol. ho dobyl Matúš Čák. Po jeho smrti patřil králi. R. 1490 ho královna Beatrix darovala Doczyovcům a v r. 1667 byl vypleněn Thokolyho povstalci. Postupně pustl a v 19. stol. už z něho byly ruiny. Skládal se z vnitřní opevněné věže a nádvoří, na jehož opačné straně stál palác. Základem gotického horního hradu byla hranolovitá věž (bergfrit), která byla situována proti skalní šíji, nejohroženějšímu místu. Vstup z dolního na horní nádvoří chránila podkovovitá bašta. Ruiny jsou volně přístupné, ale v roce 2003 spadl kus obvodového opevnění.

 • Zrúcanina hradu Dobrá Niva

  Zrúcanina hradu Dobrá Niva

  Podzámčok, 518697

  (ve vzdálenosti 40,6 km od Penzión U Mlynárky)

  Zříceniny hradu na homolovitém vrchu nad obcí Podzámčok. První písemná zmínka je z r. 1306, kdy měl úlohu strážního hradu u staré obchodní cesty, jižně od Zvolena. Do 16. stol. byl královským majetkem. Od té doby v majetku Esterházyů, od 18. stol. pustnul. Dnes zakonzervované zbytky hradního paláce se tyčí na nejvyšším místě hradního vrchu.

 • Zrúcanina Zemný hrad - Vráble

  Zrúcanina Zemný hrad - Vráble

  Vráble, 500933

  (ve vzdálenosti 42,8 km od Penzión U Mlynárky)

  Dnes již neexistující protiturecká pevnost chránila most přes řeku Žitavu, na důležité cestě mezi Nitrou a Levicemi byla postavena v letech 1624-25. Již r. 1663 po čtyřicetiletém tureckém útlaku, město i pevnost zcela zničili a vypálili. Od té doby pustla. V dnešní době jsou zde viditelné pouze zbytky valů.
 • Rímskokatolícky kostol Preblahoslavenej P. Márie

  Rímskokatolícky kostol Preblahoslavenej P. Márie

  Vráble, 500933

  (ve vzdálenosti 43,3 km od Penzión U Mlynárky)

  Novorománský kostel vybudovaný v letech 1898-1901 na místě původního pozdně gotického chrámu. Má půdorys řeckého kříže. Interiérová výzdoba od E. Messányiho. Před kostelem pozdně barokní sousoší Kalvárie z r. 1768.
 • Živánska veža

  Živánska veža

  Jedľové Kostoľany, 500364

  (ve vzdálenosti 43,8 km od Penzión U Mlynárky)

  Zbojnická věž se nachází na hřebeni kopce mezi obcemi Jedľové Kostoľany a Malá Lehota. Leží v katastru obce Jedlové Kostoľany, okres Zlaté Moravce. Strážila obchodní cesty od Pohronia do údolí Žitavy. Strážní věž spustla po zničení Hrušovského hradu po roce 1708. Dodnes je zachovaná severní čast zdiva. Výlet do této lokality doporučujeme v zimě, protože v létě je ukrytá mezi stromy.
 • Zrúcanina hradu Šášov

  Zrúcanina hradu Šášov

  Žiar nad Hronom, 516589

  (ve vzdálenosti 45,5 km od Penzión U Mlynárky)

  Zříceniny strážního hradu nad řekou Hron. První dochovaná zmínka je z r. 1253, kde se připomíná jako královský, sloužící k ochraně báňských měst. Postupem času často střídal majitele a od 18. stol. pustnul. Dochovala se část horního hradu s gotickým palácem a kruhovou baštou, v předhradí také zbytky bašt. Volně přístupné.
 • Zámok Zvolen

  Zámok Zvolen

  Zvolen, 518158

  (ve vzdálenosti 48,1 km od Penzión U Mlynárky)

  Původně gotický hrad postavený v letech 1370-82, na začátku 16. stol. rozsáhle přestavěn, v r. 1548 během tureckých nájezdů opevněn, z té doby je i jeho renesanční podoba. Přízemí zůstalo gotické, včetně dochovaných nástěnných maleb. Dnes v objektu sídlí Slovenská národní galerie, je zde lapidárium gotického umění a sbírky evropské malby 16.-18. stol.
 • Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety

  Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety

  Zvolen, 518158

  (ve vzdálenosti 48,8 km od Penzión U Mlynárky)

  Farní kostel pocházející z r. 1224. Několikrát upravován, poprvé kolem r.1390. Kolem r. 1500 barokní přestavba. Sakristie z konce 13. stol. Archeologické nálezy v areálu kostela dokládají dřívější existenci křesťanského pohřebiště.
 • Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol

  Ľuboreč, 511561

  (ve vzdálenosti 49,9 km od Penzión U Mlynárky)

  Původně gotický kostel ze 14. stol., v 17. stol. upravovaný. V interiéru svatyně dochovány cenné nástěnné malby ze 14. stol. Národní kulturní památka.